Participants

Jinbiao Hu

Shanghai Jiao Tong University

智龙 黄

湖州师范学院

guojun wei

湖州师范学院

济民 白

上海交通大学

Hong Fei (鸿飞) Zhang (张)

Xi'an Jiaotong university

tianyu wu

beijing normal university

Fan Zhang

Changzhi University

Jun-Gang Deng

China Three Gorges University

XiGuang Cao

Shanghai Advanced Research Institute, CAS

SHIVANI JAIN

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS, CHINENSE ACADEMY OF SCIENCES

xian-gai deng

Fudan University

Guoyun Shao

Xi'an Jiaotong University

zheng cao

sjtu

松 张

复旦大学

Rui Wang

INFN, Sezione di Catania

Marek Płoszajczak

GANIL

Simin Wang

Fudan University

Tonggang Yue

Shanghai Jiao Tong University

Hairui Duan

CHINA INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

Junting Ye

Shanghai Jiao Tong University

xin li

henan normal university

Xiaobao Wang

Huzhou University

Huiming Jia

China Institute of Atomic Energy

Donghong Zhang

Beijing Normal University

Ying Zou

Beijing normal university

Michele Sferrazza

Universiè Libre de Bruxelles

Hongyi Jiang

Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences

Rong An

School of Physics, Ningxia University

Qinglin Niu

Beijing Normal University

Jiahui Zou

Shanghai Jiaotong University
00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS

Important Dates

Conference Date
April 19-23, 2024
Scan and open on mobile phone